Aanmelding voor de Basiscursus

Beste mensen,

Bij deze bevestig ik uw inschrijving voor de basiscursus die maandag 13 november weer van start zal gaan. In de bijlage vindt u de volledige cursusinformatie.  Alle groepen worden die eerste dag tussen 18.45 en 19.00 ontvangen op de hondenschool aan de Bronsweg nr. 11a te Lelystad.

Vanaf de vrijdagavond (les 1) wordt er les gegeven in drie groepen. Zodra we uw betaling binnen hebben ontvangt u van ons een mailing waarbij u uw groepsvoorkeur dient aan te geven. Let op: uw plekje voor de basiscursus staat pas gereserveerd zodra ik uw betaling en vervolgens uw groepsvoorkeur binnen heb. Eerdere opgaven over groepsvoorkeur worden niet geregistreerd. De betaling ad. € 190,00 kunt u overmaken op Rabobank rekeningnr NL31 RABO 0337617406, t.n.v. Martin Gaus Hondenschool Lelystad, o.v.v. BC, naam van de hond, achternaam van de baas.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat de honden tijdens de theorielessen van de basiscursus in principe niet mee kunnen in het theorielokaal? Zij kunnen in de auto blijven of in een door u meegebrachte bench bij ons in de hal. Bij hoge uitzondering (bijv. als de hond niet alleen kan zijn) mogen de honden mee naar het theorielokaal met die voorwaarde dat ze stil naast de baas gaan liggen. Dit gebeurt in overleg met ons.

Eigenaren van honden die jonger zijn dan circa 7 maanden hoeven op de introductieavond (maandag 13 november) de hond NIET mee te nemen. Alle gezinsleden die met de hond te maken hebben zijn welkom!

Hieronder volgt de volledige cursusinformatie:

Basiscursus ‘Leren Samenwerken!’

De eerste bijeenkomst is een introductie, we leggen dan uit hoe we te werk gaan, welk materiaal we daarbij gebruiken en vooral dragen wij ons gedachtengoed over rondom het trainen en opvoeden van honden. Bij de honden die ouder zijn dan een maand of zeven, zullen we na afloop van het theoriegedeelte een korte kennismaking houden. Zo krijgen we een indruk van je hond en kunnen we gerichte adviezen geven rondom opvoeding en/of socialisatie.

Na deze eerste bijeenkomst volgen tien lessen, die elk bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens het theoriegedeelte vertellen we over hoe honden leren, hoe je je hond beter kan begrijpen en hoe je je wensen ten aanzien van hem kenbaar kan maken. Ook vertellen we over de clicker, een handig hulpmiddel dat we tijdens de training inzetten.

Tijdens de praktijklessen gaan we aan de slag met oefeningen zoals zitten en wachten, liggen en blijven (zelfbeheersing!!), hier komen en netjes meelopen aan de slappe lijn (binding en interactie!!) en volg (praktisch!). Iedereen kan hier op zijn of haar eigen niveau mee aan de slag. Verder kunnen we je met raad en daad bijstaan wanneer je tegen specifieke problemen aanloopt zoals uitvallen naar honden, najagen van fietsers, overmatig blaffen etc..

We sluiten de cursus af met een vrijblijvende eindbeoordeling. Er komt dan iemand van de overkoepelende organisatie beoordelen of de gestelde doelen bereikt zijn. Daarbij wordt vooral gelet op de interactie tussen de geleider en zijn of haar hond en natuurlijk wordt er gekeken of de oefeningen in voldoende mate beheerst worden. Zo houden we de kwaliteit hoog!

Data en tijden van de eerstvolgende basiscursus:

De basiscursus wordt gegeven op de maandag- en de vrijdagavond, dus twee avonden per week.

Er zijn drie groepen waarin je deel kunt nemen. Zodra we je betaling ontvangen hebben, ontvang je een mailing waarmee je je groepsvoorkeur door kunt geven. Eerdere reacties rondom groepsvoorkeur leggen we naast ons neer (ervaring leert ons dat we hiermee voorkomen dat wij onverhoopt plekjes vrijhouden voor mensen die vervolgens niet komen opdagen).

Vanaf vrijdag Les 1 wordt er les gegeven in drie groepen:

Groep I

  • Praktijk van 18.30 tot 19.00
  • Theorie van 19.45 – 20.45

Deze groep is handig voor mensen die in Lelystad wonen en tussendoor de hond of de kinderen even naar huis willen brengen en een boterham naar binnen willen werken voordat ze terugkomen voor de theorieles. Ook handig voor mensen die onlangs al de basiscursus hebben gevolgd en dus geen theorieles volgen, lekker vroeg klaar.

Groep II

  • Praktijk van 19.05 tot 19.35
  • Theorie van 19.45 – 20.45

Groep III

  • Praktijk van 20.50 tot 21.20
  • Theorie van 19.45 – 20.45

Lesrooster

Les Dag Datum Tijd
Intro: Maandag 13 nov 18.45 tot 20.45 voor eigenaren van jonge hond (< 7mnd)

18.45 tot 21.30 voor eigenaren van oudere hond (> 7 mnd)

Les 1: Vrijdag 17 nov eigen tijd per groep
Les 2: Maandag 20 nov “…”
Les 3: Vrijdag 24 nov “…”
Les 4: Maandag 27 nov “…”
Les 5: Vrijdag 01 dec “…”
Les 6: Maandag 04 dec “…”
Les 7: Vrijdag 08 dec “…”
Les 8: Maandag 11 dec “…”
Les 9: Vrijdag 15 dec “…”
Les 10 : Maandag 18 dec “…”
Eindbeoordeling Vrijdag 22 dec alle groepen 18.30 – ?

  

Kosten en benodigdheden basiscursus:

De basiscursus kost € 190,00, naast de hiervoor besproken lessen ontvang je het cursusboek “Leren Samenwerken” van Martin Gaus met bijbehorend werkboek en een clicker. De kosten voor de eindbeoordeling zijn niet inbegrepen, die zijn € 10,00.

Benodigdheden voor de les zijn: een halsband of tuig, een riem (lengte tussen 1,70 m en 2,00m) en lekkers voor de hond (klein en bijzonder lekker!). We verkopen ook trainingsmateriaal zoals riemen en tuigen op de hondenschool. We trainen binnen, overdekt en verwarmd, maar denk wel aan passende kleding (schoenen die prettig lopen en geen wapperende kleren).

 

 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op de hondenschool!

 

Het team,

 

Martin Gaus Hondenschool Lelystad